jump to content

Croeso i wefan Datblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth (DEEP). 

Rhaglen a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru yw DEEP i gefnogi ymestyn dull DEEP o ddefnyddio gwybodaeth. Mae DEEP yn ddull hynod berthynol sy'n defnyddio dulliau naratif a deialog i archwilio a defnyddio mathau amrywiol o wybodaeth (a elwir gyda'i gilydd yn dystiolaeth) yn y gwasanaeth gofal cymdeithasol a datblygu'r gweithlu. Ers ei lansio yn 2015, mae DEEP wedi cael derbyniad da a'i gefnogi gan ystod eang o sefydliadau gofal cymdeithasol, iechyd, academaidd a chymunedol - lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Yn ganolog i'r gwaith hwn mae cynorthwyo awdurdodau lleol a sefydliadau eraill i ddatblygu 'amgylchedd cyfoethog o ofal a dysgu' trwy gefnogi llesiant emosiynol ymarferwyr a'r bobl y maent yn gweithio gyda nhw, a dulliau cyfunol o ddysgu 'yn y swydd' gan ddefnyddio technegau adrodd straeon a dysgu deialog. Mae'r technegau hyn yn meithrin adeiladu perthnasoedd a dysgu a datblygu sy'n cael ei gyfoethogi gan dystiolaeth a'i arwain gan y bobl sy’n cymryd rhan ac nad yw'n cael ei orfodi arnynt.

Beth sydd ar y wefan hon?

Ar y wefan hon, gallwch gyrchu gwybodaeth am egwyddorion DEEPdullprosiectau, y dulliau a’r teclynnau a ddefnyddir yn DEEP a digwyddiadau sydd ar ddod.

Mae'r wefan hon hefyd yn gartref i Fframwaith Perfformiad a Gwella Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Canllaw Defnyddio Adnoddau TystiolaethAriannwyd y gwaith hwn gan y Gangen Llesiant a Gwella i gefnogi gwasanaethau cymdeithasol yn eu gwaith i fodloni gofynion y Cod Ymarfer sy'n ymwneud â pherfformiad a gwelliant gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2020.

03 May 2019

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru Gwobr Ysgol...

Ar Agor Naw: Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru Gwobr Ysgoloriaeth Gofal Cymdeithasol 2019.

Darllen mwy

06 November 2018

Technoleg Iechyd Cymru – Swydd Wag – Partner C...

Ydych chi eisiau helpu i lunio sefydliad a sicrhau bod cynnwys y cleifion a'r cyhoedd yn effeithiol?...

Darllen mwy

19 July 2018

Gwobr Ysgoloriaeth Ymchwil 2017 Ysgol Ymchwil Gofa...

Ar ddiwedd 2017, roedd yr Ysgol wrth ei bodd yn dyfarnu pum gwobr am efrydiaeth PhD mewn ymchwil gof...

Darllen mwy

08 July 2020

IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu ...

Wrth werthuso’r cyd-gynhyrchu mae'n hanfodol bwysig dysgu o brofiadau uniongyrchol pobl sy'n ymwne...

Darllen mwy

06 July 2020 - 10 July 2020

Ysgol Haf Ymchwil Ryngwladol Gwasanaethau Iechyd ...

Mae'r Ysgol Haf yn cynnig cyfle unigryw i'r cyfranwyr gael mynediad at arbenigwyr o fri rhyngwladol ...

Darllen mwy

24 March 2020

IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu ...

Wrth werthuso’r cyd-gynhyrchu mae'n hanfodol bwysig dysgu o brofiadau uniongyrchol pobl sy'n ymwne...

Darllen mwy