jump to content

Croeso i wefan Datblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth (DEEP). 

Rhaglen a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru yw DEEP i gefnogi ymestyn dull DEEP o ddefnyddio gwybodaeth. Mae DEEP yn ddull hynod berthynol sy'n defnyddio dulliau naratif a deialog i archwilio a defnyddio mathau amrywiol o wybodaeth (a elwir gyda'i gilydd yn dystiolaeth) yn y gwasanaeth gofal cymdeithasol a datblygu'r gweithlu. Ers ei lansio yn 2015, mae DEEP wedi cael derbyniad da a'i gefnogi gan ystod eang o sefydliadau gofal cymdeithasol, iechyd, academaidd a chymunedol - lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Yn ganolog i'r gwaith hwn mae cynorthwyo awdurdodau lleol a sefydliadau eraill i ddatblygu 'amgylchedd cyfoethog o ofal a dysgu' trwy gefnogi llesiant emosiynol ymarferwyr a'r bobl y maent yn gweithio gyda nhw, a dulliau cyfunol o ddysgu 'yn y swydd' gan ddefnyddio technegau adrodd straeon a dysgu deialog. Mae'r technegau hyn yn meithrin adeiladu perthnasoedd a dysgu a datblygu sy'n cael ei gyfoethogi gan dystiolaeth a'i arwain gan y bobl sy’n cymryd rhan ac nad yw'n cael ei orfodi arnynt.

Beth sydd ar y wefan hon?

Ar y wefan hon, gallwch gyrchu gwybodaeth am egwyddorion DEEPdullprosiectau, y dulliau a’r teclynnau a ddefnyddir yn DEEP a digwyddiadau sydd ar ddod.

Mae'r wefan hon hefyd yn gartref i Fframwaith Perfformiad a Gwella Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Canllaw Defnyddio Adnoddau TystiolaethAriannwyd y gwaith hwn gan y Gangen Llesiant a Gwella i gefnogi gwasanaethau cymdeithasol yn eu gwaith i fodloni gofynion y Cod Ymarfer sy'n ymwneud â pherfformiad a gwelliant gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2020.

19 July 2021

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaet...

O fis Medi i fis Tachwedd 2021, bydd rhaglen Datblygu Tystiolaeth a Gyfoethogir gan Dystiolaeth (DEE...

Darllen mwy

03 May 2019

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru Gwobr Ysgol...

Ar Agor Naw: Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru Gwobr Ysgoloriaeth Gofal Cymdeithasol 2019.

Darllen mwy

06 November 2018

Technoleg Iechyd Cymru – Swydd Wag – Partner C...

Ydych chi eisiau helpu i lunio sefydliad a sicrhau bod cynnwys y cleifion a'r cyhoedd yn effeithiol?...

Darllen mwy

30 November 2021

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaet...

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaeth mewn dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal dement...

Darllen mwy

25 November 2021

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaet...

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaeth mewn dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal dement...

Darllen mwy

16 November 2021

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaet...

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaeth mewn dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal dement...

Darllen mwy