jump to content

Digwyddiadau

Toggle Filter
Events Filter

Filter by:

8 Jul 2020
image of IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru- Gogledd Cymru

IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru- Gogledd Cymru

Cyd-gynhyrchu |Gweithdy|Canolfan Busnes Conwy

Wrth werthuso’r cyd-gynhyrchu mae'n hanfodol bwysig dysgu o brofiadau uniongyrchol pobl sy'n ymwneud â chydgynhyrchu, p'un a yw hyn mewn ymarfer gwaith cymdeithasol, gwasanaethau gofal cymdeithasol, neu gymunedau lleol. Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddysgu o brofiad yw trwy straeon. Felly byddem yn gwahodd yn gynnes unrhyw un sydd wedi bod yn rhan o gyd-gynhyrchu i ymuno â ni i rannu a dysgu o'u straeon mewn tri digwyddiad rhanbarthol fel yr amlinellwyd uchod. Rhoddir amlinelliad byr o'r rhaglen drosodd. Darperir cinio a lluniaeth ysgafn. Manylion pellach ar gael oddi wrth Nick Andrews: n.d.andrews@swansea.ac.uk

6 Jul 2020
image of Ysgol Haf Ymchwil Ryngwladol Gwasanaethau Iechyd  6-10 Gorffennaf

Ysgol Haf Ymchwil Ryngwladol Gwasanaethau Iechyd 6-10 Gorffennaf

Gofal cymdeithasol ymchwil|Conference|Bangor

Mae'r Ysgol Haf yn cynnig cyfle unigryw i'r cyfranwyr gael mynediad at arbenigwyr o fri rhyngwladol mewn ystod o feysydd pwnc, yn gwerthuso ymyriadau cymhleth (gan gynnwys treialon clinigol); synthesis realaidd; economeg iechyd; ymchwil gweithredu; ethnograffeg gofal iechyd; dulliau'n seiliedig ar y celfyddydau; ac ymchwil gyfranogol.

24 Mar 2020
image of IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru- Gorllewin a Chanolbarth Cymru

IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru- Gorllewin a Chanolbarth Cymru

Cyd-gynhyrchu |Gweithdy| Fotaneg Genedlaethol Cymru - Sir Gaerfyrddin

Wrth werthuso’r cyd-gynhyrchu mae'n hanfodol bwysig dysgu o brofiadau uniongyrchol pobl sy'n ymwneud â chydgynhyrchu, p'un a yw hyn mewn ymarfer gwaith cymdeithasol, gwasanaethau gofal cymdeithasol, neu gymunedau lleol. Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddysgu o brofiad yw trwy straeon. Felly byddem yn gwahodd yn gynnes unrhyw un sydd wedi bod yn rhan o gyd-gynhyrchu i ymuno â ni i rannu a dysgu o'u straeon mewn tri digwyddiad rhanbarthol fel yr amlinellwyd uchod. Rhoddir amlinelliad byr o'r rhaglen drosodd. Darperir cinio a lluniaeth ysgafn. Manylion pellach ar gael oddi wrth Nick Andrews: n.d.andrews@swansea.ac.uk

14 Nov 2019
image of IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru - De Ddwyrain Cymru

IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru - De Ddwyrain Cymru

Cyd-gynhyrchu |Gweithdy|De Ddwyrain Cymru - Casnewydd

Wrth werthuso’r cyd-gynhyrchu mae'n hanfodol bwysig dysgu o brofiadau uniongyrchol pobl sy'n ymwneud â chydgynhyrchu, p'un a yw hyn mewn ymarfer gwaith cymdeithasol, gwasanaethau gofal cymdeithasol, neu gymunedau lleol. Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddysgu o brofiad yw trwy straeon. Felly byddem yn gwahodd yn gynnes unrhyw un sydd wedi bod yn rhan o gyd-gynhyrchu i ymuno â ni i rannu a dysgu o'u straeon mewn tri digwyddiad rhanbarthol fel yr amlinellwyd uchod. Rhoddir amlinelliad byr o'r rhaglen drosodd. Darperir cinio a lluniaeth ysgafn. Manylion pellach ar gael oddi wrth Nick Andrews: n.d.andrews@swansea.ac.uk

23 Oct 2019
image of Cynhelir cynhadledd gyntaf ENRICH Cymru

Cynhelir cynhadledd gyntaf ENRICH Cymru

Enrich Cymru|Cynhadledd| Fotaneg Genedlaethol Cymru - Sir Gaerfyrddin

Cynhelir cynhadledd gyntaf ENRICH Cymru ym Mhrifysgol Bangor (Neuadd Reichel) ar ddydd Mercher 23ain o Hydref 2019.

30 Sep 2019
image of A all gwirfoddoli helpu i greu iechyd a gofal cymdeithasol gwell?

A all gwirfoddoli helpu i greu iechyd a gofal cymdeithasol gwell?

Gofal cymdeithasol ymchwil|Seminar|Caerdydd

Yn 2019 dechreuodd Helpforce Cymru weithio gyda Chefnogi Trydydd Sector Cymru (CGGC ac 19 o gymdeithasau gwirfoddol sirol), Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill, er mwyn datblygu potensial gwirfoddoli i gefnogi gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

11 Sep 2019
image of Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol  Cornel Ymchwil Gofal Cymdeithasol

Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol Cornel Ymchwil Gofal Cymdeithasol

Gofal cymdeithasol|Cynhadledd|Caerdydd

Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol Cornel Ymchwil Gofal Cymdeithasol

27 Jul 2019
image of Sôn am ymchwil

Sôn am ymchwil

Public Involvement|Conference|Cardiff

11 Jul 2019
image of Dweud eich Dweud!

Dweud eich Dweud!

Workshop|Conference|Bangor

6 Jul 2019
image of Sôn am ymchwil

Sôn am ymchwil

Public Involvement|Conference|Bangor

12 Apr 2019
image of CYNHADLEDD FLYNYDDOL WSSCR. EVALUESATION: GWYBODAETH AM GYMDEITHAS OFALGAR

CYNHADLEDD FLYNYDDOL WSSCR. EVALUESATION: GWYBODAETH AM GYMDEITHAS OFALGAR

Datblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth (DEEP)|Conference|Swansea

Mae cefnogi atal a lles yn flaenoriaeth ar gyfer datblygu polisi, ymchwil ac ymarfer, ond sut ydym ni'n gwneud hyn?

2 Mar 2017
image of Rhwydwaith Ymchwil er Gwell Ymarfer mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru

Rhwydwaith Ymchwil er Gwell Ymarfer mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru

Bydd y diwrnod yma yn edrych ar y cynnig i sefydlu rhwydwaith ymchwil ar draws cartrefi gofal yng Nghymru i wella’r gofal y mae’r cleientiaid yn ei dderbyn drwy well ymarfer.

14 Feb 2017
image of Launch of the Wales School for Social Care Research

Launch of the Wales School for Social Care Research

You are Cordially Invited to the Welsh National Temple of Peace and Health, King Edward VII Avenue, Cathays Park, Cardiff, CF10 3AP 10 am to 3.30pm. Registration from 9.30am Key Speakers include Rebecca Evans AM the Minister for Social Services and Public Health and Peter Beresford OBE. There will also be workshops and a DEEP panel.