jump to content
25 Nov 2021

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaeth mewn dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal dementia - cyfres o weithdai hydref 2021 Gweithdy: 10

Image of event

cyfarfodydd ar-lein

Zoom

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaeth mewn dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal dementia - cyfres o weithdai hydref 2021

Gweithdy: 10

Sut mae cymryd agwedd canlyniadau personol at ddysgu a datblygu mewn cartrefi gofal

 

Cyflwynydd:  Emma Miller

 

Disgrifiad: Bydd y gweithdy hwn yn archwilio’r hyn a olygwn wrth ‘ganlyniadau personol’ a sut i’w rhoi wrth galon dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal

 

Zoom:  https://swanseauniversity.zoom.us/meeting/register/tJYqdu-gqzMiGNFIdENCbZ-5iHoHFfn_5kK6

Cofrestrwch nawr
Yn ôl i ddigwyddiadau