jump to content
30 Nov 2021

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaeth mewn dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal dementia - cyfres o weithdai hydref 2021. Gweithdy: 11

Image of event

cyfarfodydd ar-lein

Zoom

Gardd hardd: dull gofalgar o ddefnyddio tystiolaeth mewn dysgu a datblygu mewn cartrefi gofal dementia - cyfres o weithdai hydref 2021

Gweithdy:  : 11

Tynnu popeth at ei gilydd a chynnig cefnogaeth bellach

 

Cyflwynydd: Nick Andrews, Bec Cicero and Michaela Morris 

 

Disgrifiad: Bydd y gweithdy hwn yn crynhoi'r hyn a ddysgwyd trwy gydol y gyfres ac yn rhoi cyfle i archwilio cefnogaeth ar gyfer myfyrio a dysgu pellach

 

Zoom:  https://swanseauniversity.zoom.us/meeting/register/tJUucuqhrjwuH9XLrNUtEXvLCbOsOA17fRHt 

Cofrestrwch nawr
Yn ôl i ddigwyddiadau