jump to content

Doeth Am Iechyd Cymru

 Ymuno â Doeth Am Iechyd Cymru

Amddiffyn yfory trwy helpu heddiw!

Mae Doeth Am Iechyd Cymru’n gyfle i bawb yng Nghymru sy’n 16 oed neu’n hŷn gymryd rhan mewn ymchwil i greu gwell iechyd, gofal a lles.

Trwy ateb cwestiynau syml ynglŷn â’ch iechyd a’ch dull o fyw, fe fyddwch chi’n helpu i amddiffyn eich iechyd chi ac iechyd eich ffrindiau, eich teulu a chenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

I gael gwybod mwy ac i ymuno â Doeth Am Iechyd Cymru, ewch i www.gov.wales/healthwisewales