jump to content

06 November 2018

Technoleg Iechyd Cymru – Swydd Wag – Partner Cynhoeddus

Technoleg Iechyd Cymru – Swydd Wag – Partner Cynhoeddus Image

 Ydych chi eisiau helpu i lunio sefydliad a sicrhau bod cynnwys y cleifion a'r cyhoedd yn effeithiol? Mae hwn yn gyfle cyffrous i gymryd rhan yn y cam datblygu, ac i helpu i sicrhau bod Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn llwyddiannus yn y fenter hon.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

 

Cysylltwch â Claire Davis yn healthtechnolgy@wales.nhs.uk neu ar 029 2046 8947.

Dylech gynnwys mynegiant o ddiddordeb cryno, yn egluro pam y buasech chi’n addas ar gyfer y rôl.

Dyddiad cau: 30/11/18

 

Gwefan: http://www.healthtechnology.wales/

Trydar: @healthtechwales

BACK