jump to content

Polisi a Deddfwriaeth

Polisi a Deddfwriaeth

Mae’r dudalen hon yn darparu dolenni at y dogfennau deddfwriaethol allweddol, y codau ymarfer, dogfennau canllaw a’r cyhoeddiadau a fydd fwyaf defnyddiol yn cefnogi’r gwaith o weithredu’r Fframwaith Perfformiad a Gwella yng Nghymru.

 

 Mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru storfa o adnoddau a ddatblygwyd â phartneriaid hefyd, sydd ar yr Hyb Gwybodaeth a Dysgu (yr Hyb) - ‘eich siop un stop ar gyfer amrywiaeth o adnoddau am ddeddfwriaeth gofal cymdeithasol Cymru’.