jump to content

Ymchwil a Chyhoeddiadau

Research

 • Image: Annog Cyd-gynhyrchu

  Annog Cyd-gynhyrchu

  Mae cyd-gynhyrchu yn egwyddor allweddol i’r Ysgol, ac yn elfen hanfodol o’r Gwaith DEEP.

  Darllen mwy
 • Image: Cymuned o Ymchwiliad

  Cymuned o Ymchwiliad

  Trwy’r prosiect DEEP bu’r Ysgol yn arbrofi gyda dull penodol o ddysgu a elwir yn Gymuned o Ymchwiliad

  Darllen mwy
 • Image: Dementia

  Dementia

  Gweithiodd y prosiect DEEP mewn un safle ymarfer (Sir Gaerfyrddin) i archwilio sut i gynnig y gefnogaeth orau ar gyfer pobl gyda dementia, a hynny o safbwynt hawliau dynol.

  Darllen mwy
 • Image: Dysgu a Datblygu ar sail Deialog

  Dysgu a Datblygu ar sail Deialog

  Gan adeiladu ar lwyddiant y prosiect DEEP a ariannwyd ar y cyd gan y JRF ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ac a gwblhawyd yn 2016, rydym wedi adeiladu perthynas gydag ymarferwyr, defnyddwyr gwasanaeth ac ymchwilwyr drwy wahanol ddigwyddiadau a sgyrsiau.

  Darllen mwy
 • Image: Eiliadau Arbennig

  Eiliadau Arbennig

  Daeth y syniad o ddatblygu cyfres o lyfrynnau ‘Eiliadau Arbennig’, ar gyfer gwahanol feysydd Gofal Cymdeithasol, o‘r prosiect Datblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth (DEEP) a ariannwyd gan y Joseph Rowntree Foundation (JRF) ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru; bellach yn rhan o Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru.

  Darllen mwy
 • Image: Gwerthuso

  Gwerthuso

  Ein bwriad yw datblygu dull o gloriannu cryfderau a gwendidau’r gwahanol offer a ddefnyddir i werthuso gwasanaeth, rhaglen a phrosiect.

  Darllen mwy
 • Image: Mesur Ein Heffaith

  Mesur Ein Heffaith

  Mae mesur a gwerthuso’r effaith gaiff yr Ysgol ar gynyddu galluedd mewn ymchwil gofal cymdeithasol yn hynod bwysig inni.

  Darllen mwy

Publications

 • Wales School for Social Care Research Strategy

  Prof Fiona Verity | 14/09/2017

 • Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru Dogfen Strategaeth

  Yr Athro Fiona Verity | 14/09/2017

 • JRF, rhaglen A Better Life. Dyma’r adroddiad llawn.

  Nick Andrews, John Gabbay, Andreé le May, Emma Miller, Martin O’Neill and Alison Petch | 18/02/2017