jump to content

Rhestr Termau

Dyma rai adnoddau sydd â rhestrau termau cynhwysfawr.

 

Cyflwyniad i werthuso rhaglen ar gyfer rhaglenni iechyd y cyhoedd: canllaw hunan-astudio:

Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol yr UDA, Canolfan ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau.

Jargon busting: Inspiring Impact.

Teclyn i ddatblygu cynlluniau gwerthuso i arianwyr: Prifysgol Flinders

Rhestr o’r prif dermau ansoddol a meintiol: Prifysgol Talaith Colorado.

Pecyn Cymorth: Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.


 

Gwneud cais am arian ychwanegol

Os hoffech wneud cais am gyllid ychwanegol i gyflawni ymchwil, mae cymorth gyda’r broses ymgeisio am grant ar gael yma:

Ariennir y Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil gan Lywodraeth Cymru ‘i gefnogi staff sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol a’r GIG sy’n datblygu prosiectau ymchwil er budd y cyhoedd ynghyd â gwella iechyd a lles pobl Cymru’.

​Maent wedi’u lleoli ym MangorCaerdydd ac Abertawe.

Mae’r Gwasanaeth Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn gallu rhoi cyngor ar wneud cais am Gymeradwyaeth Moeseg Ymchwil. Mae ystod o gyrsiau hyfforddi byr ar ymchwil ar gael.

Mae map llwybr ymchwil y Ganolfan wedi’i gynllunio i dywys ymchwilwyr iechyd a gofal cymdeithasol drwy’r broses ymchwil.